Probleme fundamentale ale economiei socialiste

Probleme fundamentale ale economiei socialiste, ale aplicării noului mecanism economico-financiar în etapa edificării societății socialiste multilateral dezvoltate în România Editat de Secția Propagandă a C.C. al P.C.R., București, 1980.