Probleme filozofice ale științei militare, Ed. militară, București, 1984.