Probleme fundamentale ale istoriei patriei și Partidului Comunist Român, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1977.