Larry Wolff, Inventarierea Europei de Est, Harta civilizaţiei în epoca luminilor, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2000

Larry Wolff-Inventarierea Europei de est

Larry Wolff-Inventarierea Europei de est