Importanta contribuție la întărirea prieteniei și colaborării româno-sovietice. Vizita oficială de prietenie efectuată la invitația tovarășului Nicolae Ceaușescu de către tovarășul Mihail Gorbaciov în Republica Socialistă România, 25-27 mai 1987, Ed. Politică, București, 1987.