Cristian Troncotă, Mihail Moruzov şi frontul secret, Editura Elion, Bucureşti, 2004

Cristian Troncota, Mihail Moruzov..

Cristian Troncota, Mihail Moruzov..