Adrian T. Sîrbu, Alexandru Polgár, editori, Genealogii ale postcomunismului, Editura Idea Design & Print, Cluj, 2009

Adrian T. Sirbu, Genealogii..

Adrian T. Sirbu, Genealogii..