Școala superioară de partid „Ștefan Gheorghiu”, Economie Politică – manual,

Ed. Politică, București, 1963.