Mirciov Rafael, Lagărul deportării. Pagini din lagărul Bărăganului, Editura Mirton, Timişoara,1998

Mirciov Rafael, Lagarul deportarii

Mirciov Rafael, Lagarul deportarii