Puni Simion, Formarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii din R.P.R., Editura Politică, București, f.a., 118 pp.