Programul pregătirii tineretului pentru apărarea patriei în ciclurile II, III, IV de instruire, București, 1977.