Programul Partidului Comunist Român de făurire a societății multilate