Probleme fundamentale ale socialismului științific, ale conducerii societății socialiste de către P.C.R., Editat de Secția Propagandă a C.C. al P.C.R., București, 1980.