Probleme fundamentale ale istoriei României, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1987.