Popescu Maria, Tănase Al., Sociologia și știința conducerii, Ed. Academiei R.S.R., București, 1972.