Politica economică a Partidului Comunist Roman. Manual clasa a XI-a, Ed. didactică și pedagogică, București, 1989.