Petric Aron, Ioniță Gh.: Istoria contemporană a României, a mișcării muncitorești, democratice și revoluționare, a Partidului Comunist Român, manual pentru clasa a X-a

Ed. didactică și pedagogică, București, 1980.