Clement Catherine, Bruno Pierre, Seve Lucien, Pentru o critică marxistă a teoriei psihanalitice,

Editura Didactică și Pedagogică, București, 1975, 214 pp.

Pentru o critică marxistă a teoriei psihanalitice