Partidul Comunist Român detașament activ al marii armate revoluționare internaționale,

Ed. Politică, București, 1973.