Olariu Cornel, Conducerea întreprinderii prin costuri, Ed. Facla, 1975.