Molotov, V. M., Cuvîntare rostită la Congresul al XX-lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Ed. de Stat pentru Literatură Politică, București, 1956, 32 pp.