Mitran Ion, Partid, stat, democrație. Dinamica vieții politice în procesul făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate, Editura Politică, București, 1974, 63 pp.