Marxismul și contemporaneitatea. Comunicările prezentate la sesiunea științifică consacrată aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Karl Marx. 25-27 aprilie 1968, Ed. Politică, București, 1968.