Manual de pregătire a tineretului pentru apărarea patriei, București, 1974