Lupta Partidului Comunist din Romînia în perioada crizei economice din 1929-1933

Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1956, 46 pp.