Lupta P.C.R. împotriva dictaturii regale și legionare-fasciste, pentru apărarea intereselor maselor populare și a independenței naționale a Romîniei (1938-1941),

Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1956, 37 pp.