Legislație civilă uzuală. Legea nr. 25.1969 privind regimul străinilor în Republica Socialistă România, 1972.