Legi, decrete, hotărâri și alte acte normative, 1965, VI