Jurământul președintelui Republicii Socialiste România. Discursul solemn rostit la Marea Adunare Națională cu ocazia alegerii în fucnția de președinte al Republicii Socialiste România , 28 martie 1974, Ed. Politică, București.