Jasper Karl, Texte filosofice, Ed. Politică, București, 1986, 391 pp.