Învățământul politico-ideologic de partid. Principii fundamentale ale socialismului științific, probleme ale muncii de partid și de stat,

Editat de Secția Propagandă a C.C. al P.C.R., București, 1980.