Întrebări și răspunsuri pe teme din istoria PCR și a mișcării muncitorești din România

Ed. Politică, București, 1974, 308 pp.