Institutul de istorie a Partidului de pe lîngă C.C. al P.M.R.,

Documente din istoria Partidului Comunist din Romînia, 1917-1922,

Editura de Stat pentru Literatură Politică, București, 1956, 428 pp.