Înainte de Watergate. Probleme ale corupției în societatea americană,

Editura Politică, București, 254 pp.