Împotriva artei și esteticii burgheze, Ed. Cartea Rusă, București, 1952.