Iliescu Paul, Miroiu Mihaela, Miroiu Adrian, Filosofie pentru licee și școli normale

Ed. Didactică și Pedagogică. București, 1999.