Mircea Radu Iacoban, Puterea ingrată la români, Biblioteca revistei „Cronica”, nr. 2,

Iaşi, 1990

Mircea Radu Iacoban, Puterea ingrata...

Mircea Radu Iacoban, Puterea ingrata…