Hrusciov N.,

Raportul de activitate al Comitetului Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

la Congresul al XX-lea al Partidului,

Ed. de Stat pentru Literatură Politică, București, 1956.