Haranguș Cornel, Propedeutică filosofică, Tipografia Universității din Timișoara, Timișoara, 1993.