Gușă de Drăgan Daniela Veronica, Condamnat la adevăr. General Ștefan Gușă, Editura RAO, București, 2004