Gorbaciov Mihail, Succesul restructurării se află în mâinile poporului

Ed. Novosti, Moscova, 1988, 15 pp.