Fortuna Lorin Ioan, Accentuarea crizei de regim în țările socialiste europene 1980-1990,

Editura Art Press, Timișoara, 2009