Hlihor Constantin coord, Revoluția română din decembrie 1989 și percepția ei în mentalul colectiv,

Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2014