Filozofie. Manual pentru învățământ liceal, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981.