Etică și echitate socialistă, Ed. Politică, București, 1972.