Educația prin muncă și pentru muncă, Ed. academiei R.S.R., București, 1972.