Economia politică a socialismului, Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1980.