Dragne Fl., Petculescu C., Frontul Studentesc Democrat. Pagini din lupta antifascista a studentimii romane,

Ed. Politica, Bucuresti, 1977.