Dragne Florea, Scurtu Ioan, Culegere de texte privind istoria mișcării muncitorești din România,

Ed. Didactică și Pedagogică, București, 1981, 179 pp.