Documente ale Partidului Comunist Român, Rolul clasei muncitoare în condițiile societății socialiste. Întărirea alianței cu țărănimea și intelectualitatea, Ed. Politică, București, 1972.